Veelgestelde vragen - én antwoorden

FAQ Polski                FAQ EnglishElke dag zetten hebben we één doel: jou aan leuk werk helpen. We regelen veel voor je, maar het is belangrijk dat je zelf ook van een aantal zaken op de hoogte bent. Over contracten, pensioenopbouw en vakantiedagen bijvoorbeeld. In deze FAQ zetten we de meest gestelde vragen hierover op een rij. Met de antwoorden uiteraard.


• Wat voor soort contract krijg ik?

• Hoe zit het met mijn pensioenopbouw?

• Hoeveel vakantiedagen bouw ik op?

• Hoe zit het met mijn beloning?

• Wat is opvolgend werkgeverschap? 

 Wat voor soort contract krijg ik?

Je ontvangt van ons een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Daarmee weet je waar je aan toe bent. Heeft onze opdrachtgever daar een goed gevoel bij en jij ook? Dan bestaat er een goede kans dat je na 1040 uur wordt overgenomen door onze opdrachtgever.


We werken volgens de ABU CAO. In deze CAO wordt gesproken over het ‘detacheringscontract’. Dit is een synoniem voor een contract voor een bepaalde tijd. De totale flexibele periode kan maximaal 5,5 jaar duren. Je doorloopt eerst fase A, hier geldt een maximum van 78 gewerkte weken. Daarna volgt fase B, die maximaal 4 jaar kan duren met zes contracten van bepaalde tijd. Na voltooiing volgt fase C: hier geldt een contract voor onbepaalde tijd.


Fase A
Met uitzendbeding (zonder afspraak voor een bepaalde tijd)
Zonder uitzendbeding (met afspraak voor een bepaalde tijd): maximaal 78 gewerkte weken


Fase B
Maximaal 4 jaar en/of maximaal zes contracten.


Fase C
Onbepaalde tijd.


Wil je daar meer over weten? Kijk dan op www.abu.nl

Terug naar boven
 Hoe zit het met mijn pensioenopbouw?

Ben je ouder dan 21 jaar? Dan bouw je pensioen op, ongeacht of je in fase A, B of C werkzaam bent. Pensioenopbouw gebeurt op basis van wekentelling.


Er zijn twee soorten pensioenregelingen: de Basisregeling en de Plusregeling. Na 26 gewerkte weken bouw je pensioen op volgens de Basisregeling. Heb je 52 weken pensioen opgebouwd in de Basisregeling? Dan ga je automatisch naar de Plusregeling.


Let op: in de Basisregeling betaal je geen premie over je pensioen, in de Plusregeling wél. In de Plusregeling bouw je ook wat meer pensioen op. Je partner (samenwonend) heeft in de Plusregeling ook recht op partnerpensioen. Als je arbeidsongeschikt wordt tijdens je dienstverband, blijf je pensioenkapitaal opbouwen in de Plusregeling. Dit is in de Basisregeling niet geregeld.


De pensioenregeling van StiPP is sprake van een ‘beschikbare premieregeling’. Dit betekent dat je individueel een pensioenkapitaal opbouwt. Elke maand wordt er een bedrag van je salaris op de pensioenrekening gestort. Dit geld wordt door het pensioenfonds belegd. Het ingelegde geld en het beleggingsrendement vormen samen het pensioenkapitaal. 


Kijk voor meer informatie op  www.stippensioen.nl

Terug naar boven 


  

Hoeveel vakantiedagen bouw ik op? 
Per gewerkt uur bouw je zogeheten ‘reserveringen’ op. Eén van de reserveringen geldt voor vakantieopbouw. Voor elk gewerkte maand bouw je 16 2/3 uur vakantie op (op fulltime basis). Als fulltime uitzendkracht heb je dus recht op 25 vakantiedagen per jaar.

Terug naar boven 
Beloning 

Inlenersbeloning
Flexkrachten die volgens de ABU CAO werkzaam zijn en vallen onder de “inlenersbeloning”, krijgen vanaf dag 1 hetzelfde loon als mensen in vaste dienst van onze opdrachtgevers. De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning; het brutoloon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld, atv/adv, toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren, initiële loonsverhogingen, zoals bij de opdrachtgever bepaald, onkostenvergoedingen en periodieken.


Apart loongebouw
Voor flexkrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt, is een apart loongebouw van toepassing. Hiermee wordt de opstap- en transitiefunctie van de uitzendbranche voor de arbeidsmarkt optimaal ondersteund.


Wet minimumloon
Minimaal moet het WML (wet minimumloon) worden toegepast, of het nu gaat om de “inlenersbeloning” of de loongebouwen vanuit de ABU CAO. De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan. Dit gebeurt op basis van de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland. Het minimumloon wordt elk jaar aangepast op 1 januari en 1 juli. De hoogte van het minimumloon vind je op rijksoverheid.nl. Hier zie je de bruto lonen per maand, per week en per dag voor een volledige werkweek. Krijg je per 4 weken betaald? Vermenigvuldig dan het minimumloon per week met 4.

Terug naar boven 

Opvolgend werkgeverschap

Van opvolgend werkgeverschap is sprake als een werknemer dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verricht voor verschillende werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid als elkaars opvolger beschouwd moeten worden. De werkgevers zijn juridisch niet dezelfde werkgevers maar zijn bijvoorbeeld verschillende juridische eenheden bij eenzelfde concern of een doorstartende werkgever. Een doorstartende werkgever is pas een opvolgende werkgever als de arbeidsovereenkomst van de werkgever met de werknemer wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden van de werknemer eist. Het begrip opvolgend werkgeverschap is met name in het kader van toepassing van de ketenregeling relevant.

Terug naar boven 
Heb jij een vraag? Stel 'm hier. 

Contact

Flexspecialisten is gevestigd in het Flexhuis.


Bezoekadres: Raadhuislaan 30, 5341 GM Oss

Postadres: Postbus 294, 5340 AG Oss

Telefoon: +31 (0)88 594 01 00

E-mail: info@flexspecialisten.nl

Solliciteer nu